woord OT NT apo Bijbel
wellustigheden1012

Vindplaatsen van wellustigheden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Prediker 2:8
Ik vergaderde mij ook zilver en goud, en kleinoden der koningen en der landschappen; ik bestelde mij zangers en zangeressen, en wellustigheden der mensenkinderen, snarenspel, ja, allerlei snarenspel.