woord OT NT apo Bijbel
wellustigheden1012

Vindplaatsen van wellustigheden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 1:16
Haar gehele huis vervult zij met haar wellustigheden, en haar schuren van haar gewas;