woord OT NT apo Bijbel
welpen7007

Vindplaatsen van welpen in het Oude Testament. Het woord komt er 7 keer voor, in 7 verzen.

Hooglied 4:5
Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden.

Hooglied 7:3
Uw twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree.

Klaagliederen 4:3
Gimel. Zelfs laten de zeekalveren de borsten neder, zij zogen hun welpen; maar de dochter mijns volks is als een wrede geworden, gelijk de struisen in de woestijn.

Ezechiël 19:2
En zeg: Wat was uw moeder? Een leeuwin, onder de leeuwen nederliggende; zij bracht haar welpen op in het midden der jonge leeuwen.

Ezechiël 19:3
Zij toog nu een van haar welpen op; het werd een jonge leeuw, die leerde roof te roven, hij at mensen op.

Ezechiël 19:5
Zij nu ziende, dat zij in hope was geweest, doch haar verwachting verloren was, zo nam zij een ander van haar welpen, hetwelk zij tot een jongen leeuw stelde.

Nahum 2:12
De leeuw, die genoeg roofde voor zijn welpen, en worgde voor zijn oude leeuwinnen, die zijn holen vervulde met roof, en zijn woningen met het geroofde.