woord OT NT apo Bijbel
welriekenden0101

Vindplaatsen van welriekenden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Efeziƫrs 5:2
En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.