woord OT NT apo Bijbel
welsprekend0112

Vindplaatsen van welsprekend in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 18:24
En een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandriër, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de Schriften.