woord OT NT apo Bijbel
welt0101

Vindplaatsen van welt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 3:11
Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter?