woord OT NT apo Bijbel
welvaart0303

Vindplaatsen van welvaart in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 19:25
Welke hij samenvergaderd hebbende, met de handwerkers van dergelijke dingen, zeide: Mannen, gij weet, dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben;

3 Johannes 1:2
Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.