woord OT NT apo Bijbel
welvaren2158

Vindplaatsen van welvaren in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Korinthiƫrs 16:2
Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.