woord OT NT apo Bijbel
welvarende1023

Vindplaatsen van welvarende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 25:6
En zult alzo zeggen tot dien welvarende: Vrede zij u, en uw huize zij vrede, en alles, wat gij hebt, zij vrede!