woord OT NT apo Bijbel
welvarende1023

Vindplaatsen van welvarende in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Makkabee├źn 9:20
Indien gij welvarende zijt, en uw kinderen, en uw eigen zaken naar uw zin gaan, dat is ons aangenaam.

2 Makkabee├źn 11:28
Zo gij welvarende zijt, dat zal zijn gelijk wij willen; wij zijn in goede gezondheid.