woord OT NT apo Bijbel
welwetenden1001

Vindplaatsen van welwetenden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Prediker 9:11
Ik keerde mij, en zag onder de zon, dat de loop niet is der snellen, noch de strijd der helden, noch ook de spijs der wijzen, noch ook de rijkdom der verstandigen, noch ook de gunst der welwetenden, maar dat tijd en toeval aan alle dezen wedervaart;