woord OT NT apo Bijbel
wen0011

Vindplaatsen van wen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 3:17
Die spotten met de vogelen des hemels, en het zilver tot een schat vergaderen, en het goud, waar de mensen op betrou wen, en hun bezitting is geen einde.