woord OT NT apo Bijbel
wendde220123

Vindplaatsen van wendde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Susanna (Dan. 13) 1:47
En het ganse volk wendde zich om naar hem, en zeide: Wat rede is dit die gij gesproken hebt?