woord OT NT apo Bijbel
wendden3025

Vindplaatsen van wendden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Susanna (Dan. 13) 1:9
En verkeerden hun eigen zin, en wendden hun ogen af, zodat zij naar de hemel niet zagen, noch aan rechtvaardige gerichten gedachten.

3 Makkabee├źn 7:9
En zij wendden voor, dat, die om des buiks wil de Goddelijke geboden overtreden hadden, nimmer welgezind zouden zijn tot de geboden des konings.