woord OT NT apo Bijbel
wene0101

Vindplaatsen van wene in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 11:31
De Joden dan, die met haar in het huis waren, en haar vertroostten, ziende Maria, dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wene.