woord OT NT apo Bijbel
wenende77216

Vindplaatsen van wenende in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 5:20
En ik vastte zeven dagen, huilende en wenende, gelijk mij de engel Uriƫl bevolen had.

Jezus Sirach 7:36
Onttrek u niet van de wenende, en treur met degenen die treuren.