woord OT NT apo Bijbel
wenenden1102

Vindplaatsen van wenenden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 12:15
Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.