woord OT NT apo Bijbel
wenkbrauwen1012

Vindplaatsen van wenkbrauwen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 14:9
En op den zevenden dag zal het geschieden, dat hij al zijn haar zal afscheren, zijn hoofd, en zijn baard, en de wenkbrauwen zijner ogen; ja, al zijn haar zal hij afscheren, en al zijn klederen wassen, en zijn vlees met water baden, zo zal hij rein zijn.