woord OT NT apo Bijbel
wenkbrauwen1012

Vindplaatsen van wenkbrauwen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 26:10
De hoererij van een vrouw wordt bekend aan de verheffingen der ogen en aan haar wenkbrauwen.