woord OT NT apo Bijbel
wenken2002

Vindplaatsen van wenken in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 15:12
Waarom rukt uw hart u weg, en waarom wenken uw ogen?

Psalmen 35:19
Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken vijanden zijn; noch wenken met de ogen, die mij zonder oorzaak haten.