woord OT NT apo Bijbel
wenkt2013

Vindplaatsen van wenkt in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Spreuken 6:13
Wenkt met zijn ogen, spreekt met zijn voeten, leert met zijn vingeren;

Spreuken 10:10
Die met het oog wenkt, richt smart aan; en een dwaas van lippen zal omgeworpen worden.