woord OT NT apo Bijbel
wenkten0202

Vindplaatsen van wenkten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 1:62
En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde, dat hij genaamd zou worden.

Lukas 5:7
En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen, en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken.