woord OT NT apo Bijbel
wens6219

Vindplaatsen van wens in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Korinthiƫrs 13:7
En ik wens van God, dat gij geen kwaad doet; niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zoudt doen, en wij als verwerpelijk zouden zijn.

3 Johannes 1:2
Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.