woord OT NT apo Bijbel
wensende0011

Vindplaatsen van wensende in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 5:64
Zodat zij gezamenlijk vergaderden bij ben, wensende hun veel geluk.