woord OT NT apo Bijbel
wenste2103

Vindplaatsen van wenste in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 26:29
En Paulus zeide: Ik wenste wel van God, dat, en bijna en geheellijk, niet alleen gij, maar ook allen, die mij heden horen, zodanigen wierden, gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden.