woord OT NT apo Bijbel
wensten0112

Vindplaatsen van wensten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 27:29
En vrezende, dat zij ergens op harde plaatsen vervallen mochten, wierpen zij vier ankers van het achterschip uit, en wensten, dat het dag werd.