woord OT NT apo Bijbel
wentel4004

Vindplaatsen van wentel in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Psalmen 37:5
Gimel. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;

Psalmen 119:22
Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb Uw getuigenissen onderhouden.

Spreuken 16:3
Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden.

Jeremia 6:26
O dochter Mijns volks! gord een zak aan, en wentel u in de as, maak u rouw eens enigen zoons, een zeer bitter misbaar; want de verstoorder zal ons snellijk overkomen.