woord OT NT apo Bijbel
wentelde3317

Vindplaatsen van wentelde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 13:9
En zij sloeg tweemaal in zijn hals met al haar kracht: en hieuw hem zijn hoofd af, en zij wentelde het lichaam van het bed.