woord OT NT apo Bijbel
wentelden1001

Vindplaatsen van wentelden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 29:3
En derwaarts werden al de kudden verzameld, en zij wentelden den steen van den mond des puts, en drenkten de schapen, en legden den steen weder op den mond van dien put, op zijn plaats.