woord OT NT apo Bijbel
wenteling0101

Vindplaatsen van wenteling in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Petrus 2:22
Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.