woord OT NT apo Bijbel
werderkeren1001

Vindplaatsen van werderkeren in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 18:2
En Saul nam hem te dien dage, en liet hem niet werderkeren tot zijns vaders huis.