woord OT NT apo Bijbel
werdt5207

Vindplaatsen van werdt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Korinthiƫrs 12:2
Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt.

Efeziƫrs 2:11
Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;