woord OT NT apo Bijbel
wereldingangen0011

Vindplaatsen van wereldingangen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 7:13
Want de grote wereldingangen waren breed, en zeker, en brachten de vrucht der onsterfelijkheid voort.