woord OT NT apo Bijbel
weren3317

Vindplaatsen van weren in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 1:48
Dat zij de brandoffers, de offerande en het drankoffer uit het heiligdom weren zouden.