woord OT NT apo Bijbel
werkdagen1001

Vindplaatsen van werkdagen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 46:1
Alzo zegt de Heere HEERE: De poort van het binnenste voorhof, die naar het oosten ziet; zal de zes werkdagen gesloten zijn; maar op den sabbatdag zal zij geopend worden; ook zal zij geopend worden op den dag van de nieuwe maan.