woord OT NT apo Bijbel
werke1001

Vindplaatsen van werke in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 119:126
Het is tijd voor den HEERE, dat Hij werke, want zij hebben Uw wet verbroken.