woord OT NT apo Bijbel
werkende29112

Vindplaatsen van werkende in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 52:4
Uw tong denkt enkel schade als een geslepen scheermes, werkende bedrog.

Prediker 2:11
Toen wendde ik mij tot al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en tot den arbeid, dien ik werkende gearbeid had; ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes, en daarin was geen voordeel onder de zon.