woord OT NT apo Bijbel
werker1001

Vindplaatsen van werker in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 4:22
En Zilla baarde ook Tubal-Kaïn, een leermeester van allen werker in koper en ijzer; en de zuster van Tubal-Kaïn was Naema.