woord OT NT apo Bijbel
werkers221124

Vindplaatsen van werkers in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 13:27
En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid!