woord OT NT apo Bijbel
werking28515

Vindplaatsen van werking in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 66:5
Komt en ziet Gods daden; Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen.

Jesaja 32:17
En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid.