woord OT NT apo Bijbel
werkingen0325

Vindplaatsen van werkingen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Romeinen 8:13
Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

1 Korinthiƫrs 12:6
En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

1 Korinthiƫrs 12:10
En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen.