woord OT NT apo Bijbel
werkingen0325

Vindplaatsen van werkingen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 9:6
Zo hebben ook de tijden des Allerhoogsten openbare beginselen in wonderen en tekenen, en hun einden in werkingen, en in tekenen.

Boek der Wijsheid 7:17
Want hij heeft mij gegeven ware kennis der dingen die zijn, om te weten de gestalte der wereld, en de werkingen der elementen.