woord OT NT apo Bijbel
werklieden0112

Vindplaatsen van werklieden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 5:4
Ziet, het loon der werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen, die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van den Heere Sebaoth.