woord OT NT apo Bijbel
werkman0011

Vindplaatsen van werkman in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 9:17
Hoedanig het veld is, zodanig zijn ook de zaden; en hoedanig de bloemen zijn, zodanig zijn ook de kleuren; en hoedanig de werkman is, zodanig is ook het werk; en hoedanig de landman is, zodanig is ook de landbouw; want het was de tijd der wereld.