woord OT NT apo Bijbel
werkmeesters140115

Vindplaatsen van werkmeesters in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 6:45
Zij zijn van de werkmeesters en goudsmeden toebereid, en daar wordt anders niets van dan de kunstenaars willen dat zij zijn.