woord OT NT apo Bijbel
werks102012

Vindplaatsen van werks in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Thessalonicensen 5:13
En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.

Jakobus 1:25
Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.