woord OT NT apo Bijbel
werktuigen1001

Vindplaatsen van werktuigen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 49:5
Simeon en Levi zijn gebroeders! hun handelingen zijn werktuigen van geweld!