woord OT NT apo Bijbel
werpende1416

Vindplaatsen van werpende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 12:2
Gewapend met bogen, rechts en links met stenen werpende, en met pijlen schietende uit den boog; zij waren van de broederen van Saul, uit Benjamin.