woord OT NT apo Bijbel
werpnet1001

Vindplaatsen van werpnet in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 19:8
En de vissers zullen treuren, en allen, die den angel in de stromen werpen, zullen rouw maken; en die het werpnet uitbreiden op de wateren, zullen kwijnen.