woord OT NT apo Bijbel
wervelwind130215

Vindplaatsen van wervelwind in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Boek der Wijsheid 5:15
Want de hoop van de goddeloze is gelijk een vezeltje, hetwelk van de wind gedreven wordt, en gelijk een dunne rijm, die door een wervelwind gejaagd wordt; en als een rook, die door de wind verwaaid wordt, of ook gelijk de gedachtenis voorbijgaat van degene, die maar één dag gast geweest is.

Jezus Sirach 43:18
Door zijn wil blaast de zuidenwind, en de buiige noorden wind, en de wervelwind.